Plastik Sızdırmaz Grubu

20cc SOS KABI
30cc SOS KABI
50 CC SOS KABI
60 CC SOS KABI
80 CC SOS KABI
SIZDIRMAZ KAP 150 GR
SIZDIRMAZ KAP 250 GR
SIZDIRMAZ KAP 375 GR
SIZDIRMAZ KAP 500 GR
SIZDIRMAZ KAP 750 GR
SIZDIRMAZ KAP 1000 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAP 500 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAP 1000 GR
SIZDIRMAZ DÜZ KAP 1250 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAP 1250 GR
SIZDIRMAZ DÜZ KAP 1500 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAP 1500 GR
SIZDIRMAZ DÜZ KAP 1750 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAP 1750 GR
SIZDIRMAZ DÜZ KAP 2000 GR
SIZDIRMAZ YÜKSEK KAPAK 2000 GR